Home About Us Information Catalogue download Contact

Information

Safety symbols on the products

burning only outdoor

keep away from children

Do not place near inflammable materials and explosives

 

Produkowane przez nas wyroby posiadają Atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-2196/2008

 

About Us Information Catalogue download ContaCt

ART - POL wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: KRS 157351, NIP: 854-19-91-319, Regon: 811800595. Adres siedziby: ul. Nasienna 8, 73-110, Stargard Szczecinski Polska. Kontakt: Centrala: +48 91 391 01 41, Fax: +48 91 391 01 40